Младежки Център СМАЙЛ

Стани част от надеждата и дари частица топлина на младежите, които ще бъдат подслонени в 
Младежки Център СМАЙЛ

Младежки Център СМАЙЛ ще бъде място на сигурност, приемане и любов! 

Тук ще се настаняват младежи, напуснали социалните структури и центрове след навършване на 18 години. Когато дойдат в Младежки Център СМАЙЛ, те започват един нов етап от техния живот.
Живот на откриване на семейни ценности и принципи на живот! Живот на изграждане в социални, комуникационни и трудови умения! Живот на приемане и даване, за да станат пълноценни, уверени и успешни личности!
В Младежки Център СМАЙЛ ще има различни социални дейности и услуги, подкрепящи млади хора без родителска подкрепа и в неравностойно социално, етническо и интелектуално положение, с цел даване равно право на живот, реализация и място в обществото.

Виж как можеш да подкрепиш 
Младежки Център СМАЙЛ

През месец септември 2023 година стартирахме нашата кампания за основен ремонт, обзавеждане и оборудване на Младежки Център СМАЙЛ.
Търсене