За Фондация Смайл

Нашата история се ражда през 1995 година. Тогава доброволците, основатели на фондацията, започват благотворителна дейност чрез откриването на безплатна столова за възрастни и социално слаби в София, които се нуждаят от топъл обяд. След това дейността се разширява с програма, насочена към бежанци от Ирак, Иран, Армения и Сирия.

През 1998 година благотворителната дейност на фондацията вече обхваща цели 50 социални домове, сиропиталища, домове за инвалиди, старчески домове и домове за умствено изостанали пациенти. Допълнително, участниците предоставят помощ и на болници, клиники и манастири, които се нуждаят от такава.

През 2000 година доброволците основават Фондация „Смайл“, която познавате и днес. Със създаването ѝ поставихме във фокуса си подкрепата на младежите, които след навършване на 18 години, отпадат от социалната система и често остават без ясна посока за последващото си развитие. 

Фондация Смайл е винаги готова да защити личността и семейството от репресивни или антихуманни действия, които са в разрез със законите и правата на човека. Всяка жертва на насилие - психическо или физическо, може да намери закрила при нас. 

Паралелно с тази си дейност, членовете на нашата фондация се грижат не само за хората, но и за природата. Ние подпомагаме и разпространяваме екологичната култура и възпитание, както и природосъобразния и здравословен начин на живот.  
Търсене