Какво искаме да постигнем до 2030 година? 

Да продължим да подсигуряваме убежище и подкрепа за израсналите в домове за деца. Причината е, че след навършване на пълнолетие тази социална група вече не е грижа на държавата. За тях не се отделят средства за подслон, храна, облекло и образование.  

Осигуряване и реновиране на поне 100 стаи за настаняване    

Поставяме си за цел да реновираме 100 стаи, които да се използват за настаняването на тийнейджъри, които нямат родителска подкрепа и са изложени на социален риск.   

  Създаване на „Младежка Академия за предприемачество, програмиране, изкуство и добротворство“     

Със създаването на подобен социален център, който ще е обновен и функционално оборудван, всеки младеж в риск ще получи шанс за подкрепа и развитие. 

Над 22 години осигуряваме подкрепа

 

Безопасна
среда

Ние набираме средства за реновирането, оборудването и обзавеждането на Младежки Център СМАЙЛ 
за тийнейджъри без родителска подкрепа.

Личностна
подкрепа

  Насърчаваме личностното и професионално развитие на младежи, за да минимизираме риска от попадането им в рискови групи.   

Образователно развитие

  Подпомагаме образователното развитие на младежите, за да получат шанс за успешна професионална реализация.
Търсене